Tấm xốp khí

Tấm xốp khí

Tấm xốp khí

Thuận Thành Plastic nhà sản xuất tấm xốp khí, tấm xốp hơi, tấm xốp giảm chấn với các loại kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

bubble wrap bag

45023586511#&vách ngăn dầy 50mm, tôn 0.35t lõi xốp (việt nam)
45023700301#&vách ngăn dầy 50mm, tôn 0.35t lõi xốp (việt nam)
4502380038#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
4502390613#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
4502390615#&tâm xốp khí (lớn) 37×120 cm
4502380037#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
4502390614#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
450237869645#&bảo ôn xốp 60.00x10t
450237869644#&bảo ôn xốp 34.93x10t
14e-p3195#&tấm xốp khí/ airchain
4502354097#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
4502354099#&tâm xốp khí (lớn) 37×120 cm
4502354098#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
4502328799#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
4502328800#&tâm xốp khí (lớn) 37×120 cm
4502328797#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
4502323312#&lọc dầu bằng xốp/vilene filter fr-585 346mmx346mm t=18mm
450229825948#&bảo ôn xốp dày 25t
4502299059#&tâm xốp khí (lớn) 37×120 cm
4502299057#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
4502299058#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
4502269343#&tấm xốp khí (nhỏ) 37×37 cm
4502269344#&tâm xốp khí (lớn) 37×120 cm
4502269342#&tấm xốp khí (lớn) 37 x 37 cm
14e-p3195 – tấm xốp khí/ pladan 600m*60
14e-p3195 – tấm xốp khí/ pladan 600m*22

đại lý tấm xốp khí | tấm xốp hơi | màng xốp hơi | tấm xốp giảm chấn

THUẬN THÀNH PLASTIC NHÀ SẢN XUẤT TẤM XỐP KHI GIÁ TỐT NHẤT VIỆT NAM.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here